Camping regels

De toeristische kampeerplaatsen zijn allemaal voorzien van privé sanitair, dus kamperen in luxe.

VERBLIJF

 • Meldt u bij aankomst bij de parkleiding, neem kennis van de geldende tarieven en regels ter voorkoming van misverstanden.
 • Bezorg niemand overlast en respecteer elkanders mening en overtuiging en houdt u aan de aanwijzingen van de parkleiding.
 • De nachtrust op het park gaat in om 22.00 uur en duurt tot 8.00 uur.
 • Om rust op het park te waarborgen is het niet toegestaan om zondags geluidoverlast te veroorzaken. (bijv. timmeren/ schuren/hogedrukspuit/ bladblazer/ bladzuiger.)
 • 15 juli t/m 31 augustus, in deze periode zijn overlast veroorzakende werkzaamheden niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om u in te schrijven bij de gemeente Barneveld als bewoner.

VERBLIJF DERDEN

 • Commerciële verhuur is niet toegestaan.
 • Bij overnachtingen van personen die niet tot het gezin behoren, dient u de parkleiding hiervan in kennis te stellen en wordt € 1,00 per dag per persoon en € 1,00 per auto berekend. U als parkgast bent ten alle tijden verantwoordelijk voor het gedrag van uw bezoekers/gasten.
 • De parkleiding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van weersinvloeden, diefstal of beschadigingen van eigendommen van gasten of bezoekers van gasten, alsmede ongevallen die gasten of bezoekers overkomen.

UW STAANPLAATS en Unit

 • Er mogen geen windschermen tegen de hagen worden geplaatst.

VEILIGHEID

 • Gas barbecueën zijn toegestaan, geen kolen.
 • Houd bij het barbecueën rekening met de windrichting, zodat u andere parkgasten zo min mogelijk hindert.
 • Plaats de barbecue op voldoende afstand van uw heg.
 • Vurfkorven en overige open vuur zijn niet toegestaan i.v.m. brandgevaar.
 • Gooi nooit een brandende sigaar, sigaret of lucifer weg. De gevolgen kunnen desastreus zijn.

PARKEREN EN VERKEER

 • Op het gehele terrein, ook de inrit, geldt een maximum snelheid van 15 km per uur.
 • Het is niet toegestaan ons terrein te gebruiken voor stalling van aanhanger/camper/caravan/auto etc.
 • Indien u niet aanwezig bent en uw auto wel, zien wij dit als stalling.
 • Maximale voertuiglengte 5,25 cm, dit in verband met onze parkeerruimte.

HUISDIEREN

 • Per staanplaats is 1 huisdier toegestaan, uw huisdier mag geen (geluids) overlast veroorzaken.
 • Op het terrein dient uw hond/ kat  aangelijnd te zijn. Neem voor de zekerheid een schepje mee, voor het geval uw hond u verrast. U kunt uw hond buiten ons terrein uitlaten.
 • Katten zonder halsband zullen periodiek worden opgespoord en verwijderd van het park om wildgroei van zwerfkatten te voorkomen.

HET PARK ALGEMEEN

 • Houdt het terrein schoon en beschadig de beplanting niet. Ook rooien, verplaatsen en snoeien van onze beplanting is niet toegestaan. Wij behouden te allen tijde het recht, om u voor de toegebrachte schade aansprakelijk te stellen.
 • U dient de waterput, elektrakast en gasmeterkast toegankelijk te houden voor de parkleiding.
 • Een sleutel voor de slagboom en toegangshekjes is te verkrijgen tegen een borg van € 50,=.
 • Deze sleutel is alleen voor u als parkgast.
 • Het riool mag alleen op normale wijze worden gebruikt, vochtige doekjes en vet mogen NIET in het riool.
 • Een schotelantenne is alleen toegestaan, als deze verdekt is opgesteld.

VERKOOP EN VERERVING

 • Vererving of verkoop van caravan met staanplaats is niet toegestaan, tenzij met schriftelijke toestemming van de parkleiding.
 • Verkoop van uw kampeermiddel met behoud van huurrecht op de kavel is alleen toegestaan indien u hiervoor een schriftelijk akkoord voor heeft verkregen. Wij behouden ten allen tijde het recht om verkoop van uw caravan met behoud van huurrecht op de kavel niet toe te staan.
 • Bij tussentijdse overdracht met toestemming, berekenen wij administratiekosten.

AFVAL

 • Huisvuil in dichtgebonden plastic zakken
 • Papier en karton, indien klein gemaakt in de papiercontainer
 • Glas in de glasbak, graag  gespoeld zonder doppen
 • Oud ijzer en blik in de ijzerbak, blikken graag om spoelen
 • Tuinafval / keukenafval in uw eigen compostbak
 • Groen afval in de daarvoor bestemde groenbakken
 • Boomwortels en stronken dient u zelf af te voeren
 • Groot huisvuil en chemisch afval dient u zelf af te voeren. (timmerhout, bed, matras, wasmachine, televisie, koelkast, blikken verf etc.) Indien groot huisvuil toch wordt gedeponeerd, zullen wij afvoer-kosten + transportkosten bij u in rekening brengen.

RESERVERING  

 • Wilt u voor 15 augustus laten weten of u volgend kampeerseizoen weer gebruikt wilt maken van de seizoen plaats. Indien wij niets van u horen, gaan wij er vanuit dat u NIET reserveert voor volgend jaar.
 • Wilt u reserveren voor volgend jaar dan is uw aanbetaling ongeveer 50% , het restant moet voor 1 februari voldaan zijn. (vaak is in augustus nog niet het exacte tarief bekend)
 • Toeristenbelasting betaald u aan het eind van het seizoen.
 • Staangeld is exclusief water, dit betaald u naar verbruik aan het eind van het seizoen. U ontvangt een indicatie van de tarieven.
 • Staangeld is exclusief elektra, dit betaald u naar verbruik aan het eind van het seizoen. U ontvangt een indicatie van de tarieven.
 • Periode seizoenplaats 1 april t/m 1 oktober
 • Deze plaats is inclusief wasmachine, echter exclusief het verbruik betaald u zelf
 • Inclusief buiten winterstalling voor de toercaravan op het plein, mits gereserveerd voor het volgende seizoen.
 • In oktober moet de unit leeg worden opgeleverd en de sleutel worden ingeleverd.  

  ANNULERINGSBEPALINGEN
 • Indien, door welke omstandigheden dan ook, de huurder tot annulering van het huurcontract overgaat, dan wel zonder uitdrukkelijke annulering van zijn rechten voortvloeiende uit de huurovereenkomst geen of slechts ten dele gebruik maakt, verbeurt hij ten behoeve van de verhuurder een schadeloosstelling.
  Deze schadeloosstelling bedraagt:
  – 15% van het huurbedrag, indien de annulering méér dan drie maanden vóór de begindatum van de huurperiode geschiedt;
  – 50% van het huurbedrag, indien de annulering tussen de drie maanden en twee maanden vóór de begindatum van de huurperiode geschiedt;
  – 75% van het huurbedrag, indien de annulering tussen twee en één maand vóór de begindatum van de huurperiode geschiedt;
  – 100% van het huurbedrag, indien de annulering tussen één maand vóór de begindatum van de huurperiode geschiedt of indien de huurperiode reeds heeft aangevangen.
 • Door annulering vervallen alle rechten. Niet tijdige en/of onvolledige betaling geldt als annulering.

ALGEMEEN

 • De parkleiding behoudt zich het recht voor om bij wangedrag de caravan of chalet van het terrein te verwijderen zonder terugbetaling van het reeds betaalde staangeld.
 • Voor 1 februari dient de 2e helft van het staangeld te zijn voldaan. Indien u in gebreke blijft, komt uw plaats te vervallen en hebben wij het recht deze weer te verhuren.
 • Alle op het park aanwezige personen worden geacht op de hoogte te zijn van de geldende campingregels. Overtreding van de regels kan verwijdering van het terrein tot gevolg hebben.           


Kieftveen 13
3781 PP Voorthuizen

T 0342 47 18 28
M info@thehap.nl

Camping The Hap logo
Camping The Hap
Kvk 09027679
BTWnr NL 8046.48165.B01